Gratis onafhankelijk inzicht in energieverbruik voor
particulieren met een slimme meter

De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk. Wij maken het voor u heel gemakkelijk, de enige vereiste is een slimme meter!

Gratis perfect inzicht in uw verbruik!

Laatste nieuws
Start website Triada-EnergieZien.nl

Met de introductie van EnergieZien biedt Triada huurders weer een nieuwe service. Inzicht in energie is nu nog nieuw, maar straks vindt iedereen dit heel gewoon. Als u huurder bent van Triada en u hebt een slimme meter, dan kunt u mee gaan doen met EnergieZien.

InschrijvenAansluitadres


Uw aansluitingen


ODA verklaring

Met het voltooien van deze inschrijving machtig ik Oblivion bv, gevestigd Mr. van Rhemenslaan 3, 7316 AJ te Apeldoorn, tot het opvragen van meetdata, aansluiting informatie en andere energiegerelateerde informatie van de genoemde EAN aansluiting(en) bij het desbetreffende meetbedrijf / netbeheerder. De meetdata wordt door de netbeheerder dagelijks uitgelezen en beschikbaar gesteld aan Oblivion bv. Het betreft de dag- en intervalwaarden.
Voor elektriciteit zijn dit kwartierwaarden en voor gas zijn dit uurwaarden. Ondergetekende verzoekt betrokken partijen al hun medewerking te verlenen. Tevens verklaar ik toekomstige verhuizingen aan Oblivion bv te melden. Deze machtiging is onvoorwaardelijk en opzegbaar met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

Gegevens over mijn energieverbruik worden geanonimiseerd en als gemiddelde van meerdere woningen aangeleverd aan Triada door firma Oblivion bv & EnergyAlert bv. Ik geef hierbij toestemming voor het anoniem aanleveren van mijn gegevens aan Triada door Oblivion bv & EnergyAlert bv.

* verplichte velden

Problemen met inschrijven?