Gratis onafhankelijk inzicht in energieverbruik voor
particulieren met een slimme meter

De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk.

Gratis perfect inzicht in uw verbruik!

Laatste nieuws

Inschrijven

Voor één elektriciteitmeter en één gasmeter.
Heeft u meerdere locaties en/of een grootzakelijke aansluiting, zie EnergyAlert.nl.


Gebruiker


Aansluitadres

Uw aansluitingen
Geen gas aansluiting

Mocht dit volgens u niet kloppen, neem dan contact met ons op.

Gegevens over mijn energieverbruik worden geanonimiseerd en als gemiddelde van meerdere woningen aangeleverd aan Triada door firma Oblivion bv & EnergyAlert bv. Ik geef hierbij toestemming voor het anoniem aanleveren van mijn gegevens aan Triada door Oblivion bv & EnergyAlert bv.ODA verklaring

Met het voltooien van deze inschrijving machtig ik Oblivion bv, gevestigd Mr. van Rhemenslaan 3, 7316 AJ te Apeldoorn, tot het opvragen van meetdata, aansluiting informatie en andere energiegerelateerde informatie van de genoemde EAN aansluiting(en) bij de desbetreffende netbeheerder. De meetdata wordt door de netbeheerder dagelijks uitgelezen en beschikbaar gesteld aan Oblivion bv. Het betreft de dag- en intervalwaarden.
Voor elektriciteit zijn dit kwartierwaarden en voor gas zijn dit uurwaarden. Ondergetekende verzoekt betrokken partijen al hun medewerking te verlenen. Tevens verklaar ik toekomstige verhuizingen aan Oblivion bv te melden. Deze machtiging is onvoorwaardelijk en opzegbaar op ieder gewenst moment.

* verplichte velden

Problemen met inschrijven?